En kort innføring i MI del 1

I denne serien med innlegg vil jeg gi en kort innføring i de viktigste prinsippene for motiverende intervju/motiverende samtale. Målet er at du raskt skal kunne danne deg en oversikt over hva MI er og hvordan det brukes. Siden MI er i stadig utvikling ønsket jeg også å inkludere nyere kunnskap enn det som du vil finne i lærebøkene. Det at MI er i endring betyr også at denne innføringen er ferskvare som går ut på dato etterhvert. Noe av det som er beskrevet her er hentet fra presentasjoner holdt på konferanser de siste årene, og som ikke har funnet veien inn i lærebøkene ennå.

Jeg håper denne serien skal kunne gi lyst til å lære mer om MI, og kanskje inspirere noen til å gå et kurs eller begynne å prøve litt. Ingen vil forvente å kunne spille piano etter å ha lest en bok om pianospill, og på samme måte er trengs det øving og atter øving for å bli god på MI. Det aller beste er om man kan få feedback på egen praksis.

Samtaler med mennesker der målet er at den ene forsøker å hjelpe er utfordrende. Som hjelper havner man lett i en posisjon der man «presser på», kommer med oppmuntringer, gode råd og løsningsforslag. Den som søker hjelp kan sitte med en rekke tanker og følelser, skam over å ikke ha lykkes før, manglende tro på å få det til, usikkerhet på om det virkelig er nødvendig å endre seg osv… Noen ganger personen føle seg belært eller overkjørt, og reagere med sinne og irritasjon. I verste fall sitter klienten der, med tomt blikk og sier ja og ha uten at det skjer noen reell bevegelse. Jeg vil her introdusere dere for en samtalestil som tar hensyn til alle disse normale menneskelige følelsene og tankene, og som kan hjelpe dere til å jobbe med heller enn i mot slike reaksjoner.

MI eller motiverende samtale er en samtalestil eller metode som brukes for å hjelpe folk til å finne indre motivasjon til å gjøre positive endringer i livene sine. Man bruker vanligvis den engelske forkortelsen MI (Motivational Interviewing) også på norsk.

Dersom du kunne tenke deg å bli med meg på en kort innføring, kan du lese videre på disse innleggene som jeg kommer til å publisere etter hvert.