En kort innføring i MI del 5

Dette er femte innlegg i serien En kort innføring i MI. Se liste over alle innlegg her. Relasjonsbygging er den første og kanskje den viktigste prosessen. I et motiverende intervju er man svært opptatt av hvordan man snakker sammen for å oppnå en god relasjon, og dermed også gode resultater av behandling. Man har brukt mye tid og ressurser på å forske på detaljene i … Continue reading En kort innføring i MI del 5

En kort innføring i MI del 7

Dette er sjuende innlegg i serien Innføring i MI. Liste over alle innlegg finner du her. Utforsking  Denne tredje prosessen eller oppgaven til terapeuten er  å utforske klientens endringsmotivasjon. I samtalen kommer klientens indre motivasjon for endring til uttrykk som endringsprat. Dette er alle utsagn som klienten kommer med som går i retning av endring. Det kan være ønsker om endring, behov eller grunner for endring, … Continue reading En kort innføring i MI del 7