En kort innføring i MI del 4

Dette er fjerde innlegg i serien En kort innføring i MI. Se en oversikt over alle innlegg her.

De seneste årene har opphavsmennene til MI – Miller og Rollnick begynt å beskrive MI ut i fra fire prosesser. Dette er et forsøk på å skape en oversikt over de viktigste elementene i MI-samtalen, og skal gjøre det lettere å skjønne hva MI er.

Det fire prosessene er:

  1. Relasjonsbygging
  2. Fokusering
  3. Utforsking
  4. Planlegging

Sagt veldig kort og forenklet går en MI samtale ut på: Man skaper en god og trygg relasjon (Relasjonsbygging) og finner ut hva man skal jobbe mot (Fokusering). Man spør så klienten om hans eller hennes tanker, følelser, ønsker, bekymringer og drømmer – med særlig fokus de tingene som gir mer lyst til å få til en endring (Utforskning). Til slutt legger man en plan for hvordan endringen skal skje (Planlegging).

Disse fire prosessene foregår i en viss rekkefølge (Feks man må bygge en relasjon før man kan begynne å planlegge endring), men samtidig er det ikke slik at man gjør seg ferdig med en og så går over til neste. I alle deler av samtalen er det viktig å ha fokus på relasjonsbygging. Det vil heller ikke være slik at man i alle samtaler kommer i gang med planlegging, og det er helt greit – noen ganger trenger endring å modnes over tid.

I de neste fire innleggene vil du kunne lese mer om hver av de fire prosessene!