En kort innføring i MI del 6

Dette er sjette innlegg i serien Innføring i MI. Liste over alle innlegg finner du her.

Fokusering – hvor skal vi hen?

I en MI – samtale må man ha et eller annet slags mål eller fokus. Det å komme frem til en retning for samtalen viktig oppgave for terapeuten, og her er det forventet at  terapeuten tar en del styring – på en respektfull måte selvsagt.

 

Ofte kan det overordnede fokus være gitt ut i fra hvilken setting man er i: For eksempel om man jobber innen rusbehandling, ligger det i kortene at rusbruk skal snakkes om. Samtidig så må man uansett finne frem til undertemaer og spesifikke målsetninger.

 

Innen for MI-feltet var man tidligere opptatt av at målet for samtalen måtte være en eller annen slags atferdsendring. For eksempel drikke mindre alkohol, trene mer, slutte å røyke, kontrollere blodsukkeret osv… I de siste årene har man begynt å tenke litt bredere rundt temaet endring. Nå tenker man at endringen også kan handle om mindre konkrete ting som for eksempel å ta viktige valg i livet, endre holdninger eller egenskaper ved en selv, eller rett og slett akseptere at ting er som de er.

 

Hvilke konkrete fremgangsmåter bruker man for å komme til et fokus? Ofte vil fokuset melde seg naturlig i løpet av den innledende fasen med relasjonsbygging, og terapeuten kan da oppsummere og så be om lov til å gå nærmere inn på det aktuelle temaet:

OK, så du det hørtes ut som det er flere ting som foregår i livet ditt akkurat nå, det har ikke gått så bra på jobb, økonomien er trøblete, og så har du fått høre at andre er bekymret for drikkingen din. Kan jeg få høre litt mer om det her med alkohol?

 

Andre ganger er det mer utfordrende å komme inn på et tema, og man står i fare for å vekke mye motstand når man tar opp tema. En god løsning da kan være å bruke meny-agenda. Dette kan være en fin måte å styre samtalen på som samtidig gir stor grad av kontroll til klienten. Fordelen er at klienten er aktiv, og man vekker lite motstand.

Så du har bekymringer rundt helsen din, og særlig det her med at blodtrykket er litt høyt. Det er mange ulike ting som kan påvirke blodtrykket, slik som for eksempel kosthold, trening, stress, medisiner eller alkoholforbruk. Hvilke av disse tingene kunne du tenke deg å snakke mer om?

De ulike punktene på menyen kan man legge frem visuelt på et ark  slik som på figuren under. Legg merke til at noen av boblene er tomme, dette er for å symbolisere at det også er åpning for å ta opp andre temaer.