En kort innføring i MI del 1

I denne serien med innlegg vil jeg gi en kort innføring i de viktigste prinsippene for motiverende intervju/motiverende samtale. Målet er at du raskt skal kunne danne deg en oversikt over hva MI er og hvordan det brukes. Siden MI er i stadig utvikling ønsket jeg også å inkludere nyere kunnskap enn det som du vil finne i lærebøkene. Det at MI er i endring … Continue reading En kort innføring i MI del 1