En kort innføring i MI del 7

Dette er sjuende innlegg i serien Innføring i MI. Liste over alle innlegg finner du her. Utforsking  Denne tredje prosessen eller oppgaven til terapeuten er  å utforske klientens endringsmotivasjon. I samtalen kommer klientens indre motivasjon for endring til uttrykk som endringsprat. Dette er alle utsagn som klienten kommer med som går i retning av endring. Det kan være ønsker om endring, behov eller grunner for endring, … Continue reading En kort innføring i MI del 7