En kort innføring i MI del 5

Dette er femte innlegg i serien En kort innføring i MI. Se liste over alle innlegg her. Relasjonsbygging er den første og kanskje den viktigste prosessen. I et motiverende intervju er man svært opptatt av hvordan man snakker sammen for å oppnå en god relasjon, og dermed også gode resultater av behandling. Man har brukt mye tid og ressurser på å forske på detaljene i … Continue reading En kort innføring i MI del 5

En kort innføring i MI del 1

I denne serien med innlegg vil jeg gi en kort innføring i de viktigste prinsippene for motiverende intervju/motiverende samtale. Målet er at du raskt skal kunne danne deg en oversikt over hva MI er og hvordan det brukes. Siden MI er i stadig utvikling ønsket jeg også å inkludere nyere kunnskap enn det som du vil finne i lærebøkene. Det at MI er i endring … Continue reading En kort innføring i MI del 1

En kort innføring i MI del 7

Dette er sjuende innlegg i serien Innføring i MI. Liste over alle innlegg finner du her. Utforsking  Denne tredje prosessen eller oppgaven til terapeuten er  å utforske klientens endringsmotivasjon. I samtalen kommer klientens indre motivasjon for endring til uttrykk som endringsprat. Dette er alle utsagn som klienten kommer med som går i retning av endring. Det kan være ønsker om endring, behov eller grunner for endring, … Continue reading En kort innføring i MI del 7